ERABO
….pokrok nezastavíš

Reference

  • Údržba veřejné zeleně města Ostrov – část západ – údržba v letech 1993 – 2013
- sečení městských bloků včetně sběru a odvozu trávy
- sběr listí před zimou, čištění trávníků po zimě
- péče o keře a záhony
- bezpečnostní a zdravotní řezy stromů
- kácení stromů
- výsadby keřů a stromů včetně zalévání
- sečení Boreckých rybníků
  • Sečení náletů a výmladků přírodní rezervace Ostrovské rybníky
  • Sečení železniční vlečky a areálu Škoda Ostrov
  • Eradikace bolševníku na území Mariánskolázeňska
  • Eradikace bolševníku na území Františkových Lázní
  • Eradikace bolševníku na území Karlových Varů