ERABO
….pokrok nezastavíš

Nabízené činnosti


Údržba veřejné zeleně

 • sekání travnatých ploch s odvozem travní hmoty,
 • sekání travnatých ploch s mulčováním,
 • hnojení, dosévání trávníků,
 • zákládání nových travnatých ploch včetně terénních úprav,
 • zalévání trávníků, záhonů, stromů,
 • sběr listí,
 • kácení a zdravotní prořezávka stromů,
 • stříhání živých plotů,
 • chemické a ruční odplevelení ,
 • chemické odstraňování vegetace ze zpevněných ploch,
 • údržba zahradních jezírek – kooperace s firmou CzechKOI.

Údržba rybníků a jejich okolí

 • pravidelné sečení hrází a okolí nádrží,
 • sekání ruderálních porostů a neudržovaných ploch,
 • kácení a prořezávka náletových dřevin ,
 • probírky a prořezávky náletů na hrázích vodních děl, celková údržba hrází vodních děl včetně sečení ,
 • probírky břehových porostů u vodních toků a porostů v okolí vodních ploch a vodních toků.