ERABO
….pokrok nezastavíš

Představení

Dobrý den, dovolte, abych Vám představil firmu ERABO. Firma byla založena v roce 1993 a od počátku se zaměřila na eradikaci (likvidaci) bolševníku velkolepého a dalších invazních rostlin, které se již v 90. letech začali v celém našem kraji rozpínat.

Dále firma rozvíjela své aktivity v celoroční údržbě veřejné zeleně a to např. v sečení rozsáhlých travnatých ploch, ošetřování keřů a stromů, probírky porostů mimo les, práce ve zvláště chráněných územích. S ohledem na požadavky zákazníků jsme rozšiřovali záběr a zejména technické vybavení firmy.